Thứ Tư, 9 tháng 6, 20101 nhận xét:

Dương Văn Chín nói...

chúc mừng thành vien ban hổ trợ hoàn thành tốt trách nhiệm. xin thay mặt anh chị em tán thán công đức của các em về tham dự lễ phật đản cùng GĐPT Khánh Hùng