Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

HÌNH HỌP BAN HỖ TRỢ THÁNG 1- 2010
CHÚC BAN HỖ THỢ TINH TẤN! CHÚC GĐPT KHÁNH HÙNG NGÀY MỘT VỮNG MẠNH! CHÚC ANH CHỊ EM SỨC KHỎE! CHÚC CÁC EM HỌC TẬP CHĂM NGOAN!

GDPT CUA TOI